در بين جنگ‌افزارهاي نوين، سلاح‏ها و فن‏آوري ميكروبي بيش‏تر از سايرين مورد توجه تشكل‏هاي تروريستي و تروريست دولتي ابرقدرت‏ها قرار گرفته است. شايد بتوان به جرأت گفت كه سلاح‏هاي هسته‌اي ديگر يك خطر بالفعل نيستند و تنها يك قدرت بازدارنده بالقوه محسوب مي‌شوند.

كتاب «  پنهان كاري و دموكراسي »
استانسفيلد ترنر(رئيس اسبق سيا)
ترجمه ي دكتر حسين ابوترابيان
انتشارات اطلاعات 1370

بعد از افشاگري كميته در مورد اينكه بعضي اساتيد دانشگاه براي «سيا» كار مي‌كرده‌اند، چون دربارة اسامي آنها و دانشگاههاي مربوطه توضيحي نداده بود، لذا بلافاصله سيل نامه از سوي رؤساي دانشگاههاي به‌ «سيا» سرازير شد و همگي خواستند تا مشخصات استاداني را كه براي «سيا» كار مي‌كردند و يا مشغول كار بودند، به اطلاعشان برسانيم. ولي «سيا» به دليل تعهد قبلي خود نسبت به اين استادان كه : روابط‌شان را با سازمان همواره مخفي خواهد داشت، چون نمي‌توانست اسامي آنها را در اختيار كسي قرار دهد، به همين جهت نيز نامه رؤساي دانشگاهها را بي‌جواب گذاشت. و تنها در يك مورد من شخصا نامه‌اي به رئيس كالج «آمهرست» (كه قبل از ورودم به دانشكده دريايي دو سال در آنجا درس مي‌خواندم و فوق‌العاده به آن دلبستگي داشتم) نوشتم و هرگونه رابطة اساتيد كالج او را با «سيا» تكذيب كردم.

تخليه تلفني چيست؟
موضوعي كه در عين سادگي و كم اهميت جلوه كردنش بسيار مهم و حياتي است و بسيار به امنيت كشور خدشه وارد كرده است.
شايد اولين سئوالي كه به ذهن خطور مي كند، اين باشد كه تخليه تلفني به چه معناست؟