قابل توجه اساتید و کارکنان دانشگاه:

با عنایت به اینکه قرار دادن هرگونه تصاویر و مدارک خصوصی در شبکه های اجتماعی مبتنی بر اینترنت از جمله اطلاعات و تصاویر شخصی و خانوادگی موجب نقض حریم اساتید و کارکنان دانشگاه می گردد و موجب سوء استفاده علیه افراد مذکور می گردد به همین جهت به اطلاع کلیه اساتید و کارکنان محترم اعلام نموده تا به منظور حفظ شأن و جایگاه خود از قرار دادن هریک از موارد فوق در شبکه های مجازی خودداری فرمایند.