اساتید-مدیران- کارکنان

سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اقدام به انتشار اطلاعیه ای به نام VIP کارگزینی یا Dream Jobs  در فضای مجازی نموده است که در صورت عدم توجه افراد مورد هدف به هشدارهای صیانتی منجر به افشای اطلاعات شخصی-شغلی و ارتباط گیری آنان و به تبع آن گرفتار شدن افراد ناآگاه در تور اطلاعاتی رژیم صهیونیستی می شود.