هشدار: قابل توجه تمامی کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه، شرکتی هرمی با عنوان "یونیک فاینانس سوئیس" اقدام به فعالیت های غیرمجاز با اخذ وجوه کلان از مردم و پرداخت سود از همان مبالغ دریافت می نماید. با توجه به اینکه لیدر و مؤسسین اصلی این شرکت نیز در کشورهای مالزی و ترکیه می باشند لذا هرگونه سرمایه گذاری و عضویت دانشگاهیان در این شرکت منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خروج غیر قانونی ارز شده و ممنوع می باشد.