اخیراً سامانه اینترنتی تحت عنوان ( سامانه درخواست و صدور کارت بین المللی هویت دانشگاهی aiic) با راه اندازی وب سایت www.aiic.ir و کانال تلگرامی @aiicard اقدام به کلاهبرداری از دانشجویان، مدرسان و اعضاء هیأت علمی کرده و خود را نماینده تشکیلاتی موسوم به (جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی (iscdbu) که در کشور روسیه مستقر می باشد معرفی نموده است.

در این سامانه هرکدام از دانشجویان، مدرسان و اعضای هیأت علمی ضمن اینکه باید کلیه اطلاعات خود را به همراه عکس وارد این سامانه کنند باید مبالغی بین 70 تا 100 هزار تومان جهت صدور کارت مذکور و عضویت در سامانه واریز نماید، کارت های ارائه شده به زبان انگلیسی و روسی است.

این سامانه در خصوص فعالیت های خود آورده است ( سامانه فوق به هیچ مؤسسه و یا دانشگاهی در داخل کشور وابسته نبوده و بطور مستقل از کشور روسیه برای ارائه خدمات هویت بین المللی دانشگاهیان کشور فعالیت می نماید. سامانه مذکور، شناسایی و دعوت از نخبگان و خبرگان کشورهای مختلف برای همکاریهای کوتاه مدت علمی و آموزشی، مبادله اطلاعات علمی با سایر دانشگاههای بین المللی، برگزاری مشترک کارگاههای تخصصی و تسهیل در جذب متقاضیان خارجی جهت گذراندن دوره آموزش بین المللی را از اهداف اصلی خود مطرح کرده است.