اقدامات ذیل از نظر ضد جاسوسی قابل تأمل است:
1- عدم رعایت و احترام به قوانین جمهوری اسلامی .
2- نادیده گرفتن معیار های امنیتی و ورود به حوزه های حساس کشور.
3- ایجاد خدشه در ارزش های دینی، ملی و مذهبی.
4- تضعیف مصالح، منافع و امنیت ملی کشور.
5- آلوده ساختن هم وطنان به تخلفات مالی، اخلاقی و اداری.

رمز ناکامی سازمان های جاسوسی:
1. شأن دین و قداست کشور پاس داشته شود و از خیانت به ایران و ایرانی جلوگیری گردد.
2. بیگانگان را به عنوان "بیگانه" نگاه کرده و از ارتباطات غیر ضروری با آنها پرهیز کنیم و به سئوالات نامربوط و غیر عادی و به ویژه سیاسی و محرمانه به دیده ی شک و سوءنیت بنگریم.
3. هشدارها و پیام های حفاظتی و حراستی را مورد توجه قرار داده و دیگران را نیز دعوت به اجرای آن نماییم.
4. جاسوسان به هیچ دسته، گروه و صنفی رحم نمی کنند. آنها تنها از غفلت و بی دقتی هم وطنان برای تحقق مقاصد شوم خود استفاده می نمایند.
5. سربازان گمنام امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) را نیازمند دعای خیر دانسته و ما را در تأمین امنیت یاری نمائید.