با توجه به بستر ایجاد شده برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو و کلاهبردار از این فرصت به وجود آمده سوءاستفاده کرده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی کرده و یا با روش های گوناگون به فریب افراد و کلاهبرداری مبادرت می ورزند.