هشدار:

با عنایت به اینکه افرادی از گروههای معاند خصوصاً گروهک منافقین در قالب فعال دانشجویی در فضای مجازی اقدام به ارتباط گیری با برخی دانشجویان نموده اند. لذا خواهشمند است دانشجویان هوشیاری کامل در مواجهه با اینگونه تماس داشته و درصورت وقوع چنین ارتباطاتی به حراست دانشگاه اطلاع رسانی نمایند.

اساتید-مدیران- کارکنان

سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اقدام به انتشار اطلاعیه ای به نام VIP کارگزینی یا Dream Jobs  در فضای مجازی نموده است که در صورت عدم توجه افراد مورد هدف به هشدارهای صیانتی منجر به افشای اطلاعات شخصی-شغلی و ارتباط گیری آنان و به تبع آن گرفتار شدن افراد ناآگاه در تور اطلاعاتی رژیم صهیونیستی می شود.

کاربرگرامی:

با عنایت به ارسال ایمیل های جعلی ناشناس، برای برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، با این عنوان که«شما برترین عضو علمی سال، منتخب شده اید» و در پی آن، درخواست مدارک هویتی(CV)، مبلغ 200 دلار وجه و مطالبه برنامه علمی سال های آینده از ایشان، شایسته است کاربران با توجه به این موضوع که می تواند مصداق تخلیه اطلاعات و ... باشد، از پاسخ چنین ایمیلی خودداری کرده و هوشیاری لازم را در این زمینه داشته باشید.