تخليه تلفني چيست؟
موضوعي كه در عين سادگي و كم اهميت جلوه كردنش بسيار مهم و حياتي است و بسيار به امنيت كشور خدشه وارد كرده است.
شايد اولين سئوالي كه به ذهن خطور مي كند، اين باشد كه تخليه تلفني به چه معناست؟

جلوگیری از وقوع جرایم بستگی به هوشیاری و همکاری شما دارد. طبیعتا در بسیاری از امور، پیش‏گیری مطمئن‏تر، سهل‏تر و مقدم بر درمان است.
هنگام حمل اسناد با ارزش و یا پول نقد حتماً از اتومبیل استفاده کرده و از پیاده روی بپرهیزید.

اقدامات ذیل از نظر ضد جاسوسی قابل تأمل است:
1- عدم رعایت و احترام به قوانین جمهوری اسلامی .
2- نادیده گرفتن معیار های امنیتی و ورود به حوزه های حساس کشور.
3- ایجاد خدشه در ارزش های دینی، ملی و مذهبی.
4- تضعیف مصالح، منافع و امنیت ملی کشور.
5- آلوده ساختن هم وطنان به تخلفات مالی، اخلاقی و اداری.